Göran Sveningzon (signatur GSZON) är en svensk konstnär, född 1964 i Källeryd socken i Gnosjö.

Hans tidiga produktion av fantasy-motiv och serieteckningsgrafik ledde till en första utställning 1983 som 19-åring. Året därpå antogs han till förberedande konstskola i Göteborg.

Efter två års studier fortsatte han att läsa konstvetenskap vid Göteborgs Universitet. Det akademiska året följdes av en konstresa genom Europa där han bland annat inspirerades av de bysantinska mosaikerna från staden Ravenna. En färgpåverkan han tog med sig i de kyrkliga utsmyckningsuppdrag han själv utfört och som även påverkat hans fortsatta konst.

Han började som grafisk formgivare under mitten av 90-talet. En anställning han inte lämnade förrän 2013. Att arbeta på egen hand innebar ny motivation för både den konstnärliga verksamheten och hans tidigare konstutbildning. Genom studier i konstfilosofi, visuell kultur och konsthistoria erhöll han en filosofie kandidatexamen våren 2020.

Med de akademiska kunskaperna som konstruktiv motvikt har han utvecklat sin egen självständiga attityd till måleriet som en i grunden personlig aktivitet. Utifrån 90-talets abstraktioner har han under 2000-talet utvecklat sitt "Lyrical Fields" till poesins bildspråk av intuitivt komponerade färgfält.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Stains" 1999

1999 - 'Fläckar' Häfte
Tankar kring spontana kompositioner av fläckar och fält trycktes som häfte och distribuerades i samband med utställningar.

2019 - LYRICAL FIELDS  Blandteknik på duk 1989 - DREAMWALKER  Olja på duk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Musik

Även hans långa förhållande till musik tog en vändning under 2017 då han fann möjligheterna att komponera studiomusik digitalt. Så småningom växte konceptet 'Lyrotron' till ett projket parallellt till bildskapandet. Musiken finns numera även tillgänglig på de vanliga musikstreamingtjänsterna.